Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava
  Einsteinova 35, Bratislava 5 85203
 • +421 63453193

Štvrtok 11. 2. 2016

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • 1. február

  Prázdniny, dovolenka

  Všetci

  2. február

  Proforientačné testy

  Mgr. Chrenová

  2. február

  Hodina NEJ

  Mgr. Duchovičová

  4.-7. február

  Deň Euroscoly v Strasburgu

  Mgr. Chrenová

 • Zmena organizácie vyučovania  25. 1. 2016

  ( Ak  učia vyučujúci v danej triede 2 predmety, vyberú si ten , ktorý potrebujú viac odučiť. Oznámia to žiakom.)

   

   

  Trieda

  2. hod.

  3. hod.

  4. hod.

  5. hod.

   

   

  I. A

 • 15. január, 2.-3. hod.

  S tebou o tebe, 1. ročník

  PhDr. Vrbanová

  15. január

  Kritériá prijímacieho konania

  prij. komisia

  15. január

  Európa v škole-práce

  Mgr. Chrenová

  18. január, 17. 00 hod.

 • SME „EUROSCOLA“

   

  11. 12. 2015  sa v priestoroch Európskeho informačného centra konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Euroscola 2016. Okrem účasti zástupcov víťazných škôl sa na odovzdávaní zúčastnili aj európski poslanci a zástupcovia Európskeho informačného centra.

  Súťaž Euroscola prebiehala od 2. septembra do 20. novembra 2015. Zapojilo sa do nej s projektmi 22 škôl z celého Slovenska a sme veľmi radi, že medzi osem víťazných škôl sa dostalo aj naše gymnázium ako jediná bratislavská škola.

 •  

  Dátum, hodina

   

   

  Podujatie

   

  Zodpovedný

  1. december

  Výskum 3. A, 3. B

  PhDr. Vrbanová

  1. december, 12.45 hod

  Výstava Titanic, 2. E

 •  

  V 2.polroku školského roka 2014/2015 naši prváci poznávali svet kultúry, dedičstvo našich predkov prostredníctvom projektu Gotická cesta. Každý žiak si vybral jednu kultúrnu pamiatku, ktorá je súčasťou jedného z okruhov Gotickej cesty na Slovensku. Spracoval jej históriu, architektonický vývoj, súčasný stav. Formou prezentácie zoznámil svojich spolužiakov s vybranou pamiatkou. Takýmto spôsobom sme sa na hodinách umenia a kultúry zoznámili s väčšinou gotických umeleckých klenotov na Slovensku. Súčasťou prípravy žiaka bolo aj vytvorenie artefaktu, ktorý nám uvedenú pamiatku pripomínal (maketa, erb...). Artefakty sme  pripevnili na slepú mapu Slovenska, na ktorej sme museli správne identifikovať lokalitu. Takýmto spôsobom sme zostrojili vlastný okruh Gotickej cesty, ktorú sme sa vybrali spoznávať v septembri 2015.

 •  

  Dátum, hodina

   

   

  Podujatie

   

  Zodpovedný

  2.-30. november

  Daruj hračku

  Mgr. Chrenová

 •  

  Dátum, hodina

   

   

  Podujatie

   

  Zodpovedný

   

   

   

  4. október

  Svetový deň zvierat

  RNDR. Kolompárová

 • PO PUŠKINOVÝCH STOPÁCH NA SLOVENSKU
  „Puškin! ľúbim ja tvoje stvorenie,
  Ľúbim Čerkesku vľúbenú,
  Na klebetníkov tvoje horlenie,
  I Poltavu pobúrenú,
  I Onegina, švárneho druha,
  Hráča s vlnami strastných dňov,
  Ľúbim obrazy tvojich snov
  Ligotavých ako dúha.“ (A. Sládkovič: Duchu Puškinovmu)
  ... takto vyznával svoj obdiv Alexandrovi Sergejevičovi Puškinovi slovenský básnik Andrej Sládkovič. V duchu týchto veršov 11. septembra 2015 študenti 2. D a 2. E pátrali po Puškinovom pôsobení na Slovensku. Cieľom bola prehliadka Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch, kde mali študenti zistiť čo najviac informácií o pobyte Puškina a jeho najbližšej rodiny v tejto malebnej obci na Hornej Nitre. Študenti a pedagógovia predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra si prezreli brodziansky kaštieľ a okolitý park, ktorý po básnikovej smrti často navštevovala Puškinova manželka-vdova Natália Nikolajevna Puškinová s ich štyrmi deťmi. Zaujímavé bolo zistenie, že samotný Puškin Brodzany nikdy nenavštívil, pretože kaštieľ kúpil barón Gustáv Vogel von Friesenhof, švagor Puškinovej manželky, až po jeho tragickom úmrtí.
  Text a fotografie: PK SJL
  Študenti dvoch bilingválnych tried 2. D a 2. E pred Slovanským múzeom A. S. Puškina v Brodzanoch.
  Študenti 2. E a pedagógovia v parku pred vstupom do Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch.
  Pohľad na exteriér a interiér Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch.

 • Priezvisko, meno, titl.

    

  Deň

  Hodina

  Kovaříková, Drahomíra, Mgr.

  riaditeľka školy

  pondelok

   

  11.00-15.00 hod.

   

  Vrbanová, Eva, PhDr.

  zástupkyňa riaditeľky

  štvrtok

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava
  Einsteinova 35, Bratislava 5 85203
 • +421 63453193

Fotogaléria