Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava
  Einsteinova 35, Bratislava 5 85203
 • +421 63453193

Piatok 25. 4. 2014

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Deň Zeme

  Deň Zeme

  16. 4. 2014

   

  Triedy 4. A, B, C, 5. D sa učia

   

  Ostatné triedy: celé podujatie pod vedením RNDr. Kolompárovej a Mgr. Loffaya

  1. Globálne súvislosti spotreby vody – prednáška, zabezpečí Živica
  2. Vodovoda– prednáška, zabezpečí Živica
  3. Zomierajú po stojačky – film, zabezpečí RNDr. Kolompárová
  4. Poznávaj rastliny v prírode– organizuje PaedDr. Kolková
  5. Výroba ručného papiera - organizuje PaedDr. Kolková
  6. Prehliadka posterov Zelených škôl (telocvičňa)- zabezpečí RNDr. Kolompárová
  7. Projekt Voda pre všetkých (Uganda, krajina Modrého gombíka, Etiópia – krajina spievajúcich studní, Palestína a sporné územia Izraela, Aralská katastrofa, ČAD-krajina na brehu miznúceho jazera, Sudán –kríza v Dárfure, Čína-krajina rastu za každú cenu) – zabezpečí Mgr. Loffay, Mgr. Chrenová
  8. Príbeh nápojovej plechovky - film, zabezpečí Mgr. Zajacová
  9. Orientačný beh – zabezpečí Mgr. Prutkayová
  10. Ekohry pre deti MŠ Bohrova- zabezpečí RNDr. Kolompárová
  11. Úprava areálu – Mgr. Rúfusová
  12. Exkurzia: Bratislavské vodárenské museum – dozor Mgr. Sosnaková
  13. Čistenie Pečnianskeho lesa- Ing. Miklošovičová
  14. Finančná zbierka modrý gombík ( zariadenia na pitnú vodu v Ugande) - Mgr. Chrenová
  15. Ochutnávka čajov
  16. Dokumentácia aktivít (Doubek, Pajdlhauser 2. D)

 • Harmonogram na apríl

   

  Dátum, hodina

   

   

  Podujatie

   

  Zodpovedný

  1. apríl

  OK v basketbale

  p. Papp, Mgr. Prutkayová

  2. apríl

  Ped. knižnica, 3.C

  Mgr. Stempelová

 • Olympiáda ľudských práv

  Olympiáda ľudských práv – celoštátne kolo

  Boli sme tam!

   

   

   

  V dňoch 26.3. až 28.3.2014 sa naša žiačka  Vanda Liďáková z 3.B triedy zúčastnila celoštátneho kola Olympiády ľudských práv ako  finalistka tejto súťaže.

  Išlo o trojdňové súťažno-vzdelávacie podujatie, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spoluorganizátormi  a partnermi boli Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Európsky parlament – Informačná kancelária SR, UNESCO, UNHCR, Informačná služba OSN Viedeň, Iuventa a  UK Bratislava.

 • Náhradný program počas PČ MS

  Náhradný program počas maturitných skúšok

   

   

  Utorok  18. marca

  Maturity v inej škole: Mgr. Chrenová, Mgr. Stempelová, PaedDr. Melichárová, 

          PhDr. Držíková

  PN: Ing. Bošková

   

 • Prihláška na voliteľné predmety v školskom roku 2014/2015

  13. 3. 2014

   Záväzná prihláška na voliteľné predmety v 3. ročníku štvorročného štúdia a v 4. D

   

   

  ............................................     ..............      .....................     .........................

  Meno a priezvisko žiaka Trieda     Školský rok    Dátum

 • Voliteľné predmety v školskom roku 2014/2015 (pomôcka pre študentov pri ich výbere)

   

  Študenti si vyberajú voliteľné predmety na konci 2. a 3. ročníka štvorročného štúdia a 3. a 4. ročníka bilingválneho štúdia na nasledujúci školský rok.  Pri ich voľbe  by mali brať do úvahy, z akých predmetov chcú maturovať a na akej vysokej škole chcú v štúdiu pokračovať.

 • Harmonogram na mesiac marec

   

   

   

  Dátum, hodina

   

   

 • Korčuľovanie počas jarných prázdnin

  Ak nemáte program na jarné prázdniny, využite
  možnosť bezplatného korčuľovania na Zimnom štadióne v Petržalke ul.
  M.C.Sklodowskej 1/A v čase:
  
  24.2. 2014  od 10.00 do 12.00 (pondelok)
  25.2. 2014  od 9.15 do 11.15  (utorok)
  26.2. 2014  od 10.00 do 12.00 (streda)
  27.2. 2014  od 10.00 do 12.00 (stvrtok)
  28.2. 2014  od 10.00 do 12.00 (piatok)
  
  Projekt finančne podporil BSK.
  
 • Harmonogram na mesiac február

   

   

   

  Dátum, hodina

   

   

  Podujatie

   

  Zodpovedný

  3. február

  Prázdniny, dovolenka

  Všetci

  3. február

 • Harmonogram na december

  29. 11. 2013

   

  Dátum, hodina

   

   

  Podujatie

   

  Zodpovedný

  2. december, 17. 30 hod.

  Čisté Vianoce, DK ZH

  Mgr. Loffay

  2. december, 8.00 hod.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava
  Einsteinova 35, Bratislava 5 85203
 • +421 63453193

Fotogaléria